Wzór na konkurencje

 

 

"Firma Stolarstwo Tomasz Wróbel z siedzibą w 37-410 Ulanów, Wólka Tanewska, Wołoszyny nr 21C ogłosiła zapytanie ofertowe na Przeprowadzenie audytu wzorniczego, którego wynikiem będzie strategia wzornicza. Zamówienie będzie realizowane w ramach  projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.4 „Wzór na konkurencję" (I etap) Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 -2020 (POPW). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji oraz termin składania ofert i kryteria oceny znajdują się w specyfikacji zamówienia.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres biura firmy Stolarstwo Tomasz Wróbel, 37-410 Ulanów, Wólka Tanewska, Wołoszyny nr 21C, do dnia 10.11.2017 roku do godziny 9:00."

 

 Pliki do pobrania

 

Zapytanie ofertowe (31.10.2017 r.)

pobierz

 

Umowa warunkowa

pobierz

 

Szczegółowy opis

pobierz

 

Formularz oferty

pobierz

 

Oświadczenie o braku powiązań

pobierz

 

Oświadczenie wykonawcy

pobierz

 

Wyjaśnienia

pobierz

 

Informacja o wyborze wykonawcy

pobierz