Aktualności

 

 

           Nowoczesne maszyny i urządzenia do produkcji zostały  zakupione dzięki  finansowemu wsparciu             z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu  Rozwoju  Regionalnego   oraz budżetu państwa w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na  lata  2007- 2013 

 Tytuł  projektu: „Zmiana  w procesie  produkcyjnym  i  organizacyjnym  oraz  rozszerzenie  zakresu  działania  firmy     Stolarstwo Tomasz Wróbel  w oparciu o inwestycje oparte na innowacjach i wiedzy”