Dofinansowanie UE

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego

Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

 

Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.1 Wsparcie Kapitałowe przedsiębiorczości

schemat B- Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

 

STOLARSTWO Tomasz Wróbel

Wółka Tanewska Wołoszyny 21 C, 37-410 Ulanów

 

 

Tytuł projektu:

"Zmiana w procesie produkcyjnym i organizacyjnym oraz rozszerzenie zakresu działania firmy STOLARSTWO Tomasz Wróbel w oparciu o inwestycje oparte na innowacjach i wiedzy".

 

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I-VII* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja Refundacja – umowa z dnia 25.06.2014

 

 

Całkowita wartość projektu :                                                1 254 600,00 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego :                                         423 300,00 PLN

 

 

www.stolarstwo-wrobel.pl                                                               www.rpo.podkarpackie.pl

 

 

„Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego”

 Zapytania ofertowe:

                                    1. Zapytanie ofertowe- prasa z generatorem wysokiej częstotliwości

                                    2. Zapytanie ofertowe - Centrum obróbcze cnc

                                    3. Zapytanie ofertowe - zestaw komputerowy z oprogramowaniem

                                    4. Zapytanie ofertowe - program zarządzający i menedżerski dla firm

                                    5. Zapytanie ofertowe - strategia

_______________________________________________________________________________

 

 

 

 

 
ZAKUP WSPÓŁFINANSOWANY
PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
NA LATA 2007 – 2013
Tytuł projektu: Rozszerzenie oferty poprzez wprowadzenie nowych produktów dzięki zastosowaniu nowoczesnych urządzeń w firmie Stolarstwo
Wartość projektu (PLN) 573 400,00PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (PLN): 259 675,00 PLN
Nazwa beneficjenta : STOLARSTWO Tomasz Wróbel
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego
  

 
 
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 ,

Tytuł projektu: Wprowadzenie nowych produktów  na rynek krajowy dzięki innowacyjnym rozwiązaniom  w procesie produkcyjnym w firmie Stolarstwo Tomasz Wróbel w woj. Podkarpackim

Całkowita wartość projektu(PLN)295 200,00 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 113 262,50 PLN

Nazwa Beneficjenta Stolarstwo Tomasz Wróbel

Inwestujemy w rozwój województwa  podkarpackiego

www.stolarstwo-wrobel.pl

 

Zapytanie ofertowe - pobierz plik