RPO 2014-2020

RPO 2014-2020  - Pliki do pobrania

 

 

Specyfikacja Automatyczna linia do łączenia wzdłużnego (24.11.2017)

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego (03.01.2018)

pobierz

 

1. Zapytanie ofertowe 

pobierz

 

2. Załącznik 1 - Protokół postępowania 

pobierz

 

3. Załącznik 2 - Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami

pobierz

 

4. Załącznik 3 - Oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów

pobierz

 

 

Specyfikacja Linia do pelletu (07.09.2017)

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego (12.10.2017)

pobierz

 

1. Zapytanie ofertowe 

pobierz

 

2. Załącznik 1 - Protokół postępowania 

pobierz

 

3. Załącznik 2 - Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami

pobierz

 

4. Załącznik 3 - Oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów

pobierz

 

 

Specyfikacja Linia do klasyfikacji i wycinania wad drewna (30.08.2017)

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego (04.10.2017)

pobierz

 

1. Zapytanie ofertowe 

pobierz

 

2. Załącznik 1 - Protokół postępowania 

pobierz

 

3. Załącznik 2 - Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami

pobierz

 

4. Załącznik 3 - Oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów

pobierz

 

 

Specyfikacja Strugarka (07.07.2017)

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego (10.08.2017)

pobierz

 

1. Zapytanie ofertowe 

pobierz

 

2. Załącznik 1 - Protokół postępowania 

pobierz

 

3. Załącznik 2 - Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami

pobierz

 

4. Załącznik 3 - Oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów

pobierz

 

 

 


Specyfikacja Kompresor (03.07.2017)

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego (13.07.2017)

pobierz

 

1. Zapytanie ofertowe 

pobierz

 

2. Załącznik 1 - Protokół postępowania 

pobierz

 

3. Załącznik 2 - Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami

pobierz

 

4. Załącznik 3 - Oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów

pobierz

 

 

 


Specyfikacja Szlifierki szerokotaśmowej (22.03.2017)

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego (31.03.2017)

pobierz1. Zapytanie ofertowe 

pobierz

 

2. Załącznik 1 - Protokół postępowania 

pobierz

 

3. Załącznik 2 - Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami

pobierz

 

4. Załącznik 3 - Oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów

pobierz

 

 

 

Specyfikacja Suszarni do drewna (15.02.2017)

Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego (24.02.2017)

pobierz


1. Zapytanie ofertowe 

pobierz

 

2. Załącznik 1 - Protokół postępowania 

pobierz

 

3. Załącznik 2 - Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami

pobierz

 

4. Załącznik 3 - Oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów

pobierz

 

 

 

Specyfikacja instalacji odciągowej (24.11.2016)

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego. (02.12.2016)

pobierz

1. Zapytanie ofertowe

pobierz

2. Załacznik - oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami

pobierz

3. Załącznik - oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów

pobierz

4. Załącznik - Protokół postępowania o udzielenia zamówienia publicznego

pobierz

 

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania ofertowego. (9.05.2016)

pobierz

 

Specyfikacja robót budowlanych

 

pobierz

 

Zał. 1 Protokół postępowania o udzielenia zamówienia pub

pobierz

Zał. 2 Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami

pobierz

Zał. 3 Oświadczenie o braku konfliktu interesów

pobierz

Zał. 4 Zatrudnienie

pobierz

Zał. 5 Zabezpieczenie środki finansowe

pobierz

Zał. 6 Umowa wzór

pobierz

Zał. 7 Protokół budowlany wzór

pobierz

Zał. 8 Przedmiar robót

pobierz

Zał. 9 Wykonane roboty budowlane

pobierz

Zał. 10 Zapytanie ofertowe

pobierz

2016 hala z zapleczem inwest budowlane - przedmiar

pobierz

2016 hala z zapleczem inwest sanitarne - przedmiar

pobierz

2016 hala z zapleczem inwest przyłącza - przedmiar

pobierz

2016-04-20